anlamlandıramıyorum
belli ki susmak yaratılmamış şekliydi dünyanın