maslow. sosyal güdüler. fizyolojik güdüler. çatışma. alt düzeydeki ihtiyaçlar. giderilmeden. üsttekilere. geçilemez. geçilmiyor.